Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì cụm máy chủ Bá Vương

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 21/06/2015

Thời gian bảo trì: 5 giờ 30 phút 22.06.2015. Dự kiến hoàn tất trì bảo: 9 giờ 00 phút cùng ngày. Bảo trì để nâng cấp máy chủ và ổn định lại hệ thống Game. Đồng thời chuẩn bị cập nhật tính năng đăng nhập bằng mã Google để vào Game

https://youtu.be/jbRrmJ1VJJY

Anh em sắp xếp giờ chơi hợp lý nhé. Xin cám ơnGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn