Trang tin MU

 Client Download

Kết quả CTC tháng 6

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 25/06/2015

- Chủ thành tháng 6 thuộc về liên minh AEXaQue, Giải thưởng cho chủ liên minh là 10000 bạc và một bộ đồ chủ thành FULL.

- Các chủ liên minh đã tham gia đăng ký và tấn công CTC lần này được 2000 bạc, thuộc về các liên minh:  SatGaiFC, Gangster, LuongSon

Rất mong các chủ liên minh chia phần thưởng xứng đáng với các thành viên.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn