Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 45/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 09/11/2020

Kết quả đua guild tháng 11 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:

 1. Guild LegendMU vị trí số 1
 2. Guild NAMSACH vị trí số 2
 3. Guild GaRung vị trí số 3
 4. Guild WhatLove vị trí số 4
 5. Guild ThanLong vị trí số 5
 6. Guild CANABIS vị trí số 6
 7. Guild DragonBZ vị trí số 7
 8. Guild PowerVIP vị trí số 8
 9. Guild PhaGame vị trí số 9
 10. Guild HaiDuong vị trí số 10

Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):

 1. Nhân vật Aleister vị trí số 1 Gen V
 2. Nhân vật MrTuanMap vị trí số 2 Gen V
 3. Nhân vật TuanphapSu vị trí số 3 Gen D
 4. Nhân vật NbLegend vị trí số 4 Gen V
 5. Nhân vật LegendNB vị trí số 5 Gen V
 6. Nhân vật Game vị trí số 6 Gen V
 7. Nhân vật Licht vị trí số 7 Gen D
 8. Nhân vật Imelda vị trí số 8 Gen D
 9. Nhân vật ProCombat vị trí số 9 Gen D
 10. Nhân vật o0NbStar0o vị trí số 10 Gen D

Chia Zen tặng chủ Guild:

 1. Acc Legend char NbLegend chủ Guild LegendMU được thưởng 40674 triệu zen
 2. Acc soidoi14 char Olympiacos chủ Guild CANABIS được thưởng 13034 triệu zen
 3. Acc MADARA char MADARA chủ Guild ALLINONE được thưởng 8659 triệu zen
 4. Acc TheHome char TheHome chủ Guild DragonBZ được thưởng 5757 triệu zen
 5. Acc manamaman char karaken chủ Guild ThaiBinh được thưởng 5517 triệu zen
 6. Acc GaKeAnh char vodoi chủ Guild Vodoi được thưởng 5391 triệu zen
 7. Acc trangvinh char TrangJery chủ Guild GaRung được thưởng 4915 triệu zen
 8. Acc Mambo char Yoni chủ Guild AeNat được thưởng 3775 triệu zen
 9. Acc kyolangtu char SlipHong chủ Guild WhatLove được thưởng 3582 triệu zen
 10. Acc phuc8x char aPhuc chủ Guild NinhBinh được thưởng 2689 triệu zen
 11. Acc songkiem9x char SongKjem9x chủ Guild BeLenBa được thưởng 2376 triệu zen
 12. Acc oett char DiHoaViQuy chủ Guild TroVeX5 được thưởng 2363 triệu zen
 13. Acc CaveChua char CaveChua chủ Guild CaveChua được thưởng 2334 triệu zen
 14. Acc KyChu char Servus chủ Guild KhungBo được thưởng 2291 triệu zen
 15. Acc laaii char chutkiniem chủ Guild LeGeNDs được thưởng 2240 triệu zen
 16. Acc o0987 char zMuaBuon chủ Guild AEHaoHuu được thưởng 2109 triệu zen
 17. Acc kyucveemm2 char ElfSongKya chủ Guild ClubGame được thưởng 1982 triệu zen
 18. Acc ChoiEmXinh char 1Lanchoiem chủ Guild SonTay được thưởng 1863 triệu zen
 19. Acc HUYMINH1 char HuyMinh chủ Guild NAMSACH được thưởng 1627 triệu zen
 20. Acc piza11 char NuSinhxxx chủ Guild PowerVIP được thưởng 1586 triệu zen
 21. Acc thangbom char ThangBom01 chủ Guild hisGroup được thưởng 1455 triệu zen
 22. Acc giangpvoil char KunKutehd chủ Guild HaiDuong được thưởng 1421 triệu zen
 23. Acc shisha char MeKhanhVy1 chủ Guild VINHPHUC được thưởng 1339 triệu zen
 24. Acc Sonhoan93 char FaNisch chủ Guild BacNinh được thưởng 1102 triệu zen
 25. Acc nhamthuy char NTThuy chủ Guild Falcon được thưởng 1096 triệu zen
 26. Acc explorer char ExplorerMU chủ Guild Melody được thưởng 970 triệu zen
 27. Acc nthieu286 char hnhnhn chủ Guild TDBS được thưởng 964 triệu zen
 28. Acc daibangnho char DaiBangNho chủ Guild KillDogs được thưởng 842 triệu zen
 29. Acc minhtue char Shinzou chủ Guild ThitCho được thưởng 798 triệu zen
 30. Acc concobebe char SauStyle chủ Guild QUET0i18 được thưởng 746 triệu zen
 31. Acc SatThien char Monsterss chủ Guild Home được thưởng 681 triệu zen
 32. Acc Free char BigTallMan chủ Guild KyNiem được thưởng 628 triệu zen
 33. Acc comingsoon char ComingSoon chủ Guild Magic được thưởng 622 triệu zen
 34. Acc DragonHN char BestKing chủ Guild BACNlNH được thưởng 572 triệu zen
 35. Acc Cup86 char SieuCup chủ Guild 1992 được thưởng 568 triệu zen
 36. Acc vanhien181 char MGTraiND chủ Guild NamDinh được thưởng 487 triệu zen
 37. Acc gietthue char Date chủ Guild KaKaLot2 được thưởng 429 triệu zen
 38. Acc lengenexl char ANUBlS chủ Guild NiemTin được thưởng 325 triệu zen
 39. Acc hoangtuqua char xChiGoogIe chủ Guild AeSaiGon được thưởng 301 triệu zen
 40. Acc luulanh char Osaka1208 chủ Guild StarLove được thưởng 195 triệu zen
 41. Acc dumamay0 char Du2212 chủ Guild ThanLong được thưởng 139 triệu zen
 42. Acc TrDucThang char TrDucThang chủ Guild Campions được thưởng 132 triệu zen
 43. Acc Soul1102 char Soul1102 chủ Guild Avenger được thưởng 98 triệu zen
 44. Acc vu14 char zTheLiar chủ Guild CANABlS được thưởng 97 triệu zen
 45. Acc cauamtom char ZxtomZx chủ Guild PLHaNam được thưởng 89 triệu zen
 46. Acc FIRERESCUE char IMAGE chủ Guild NAVY được thưởng 84 triệu zen
 47. Acc zcuopbien char dremchampi chủ Guild CENTURY được thưởng 67 triệu zen
 48. Acc 8888 char V0IDIEN chủ Guild CUCHUOI được thưởng 44 triệu zen
 49. Acc khoalynhan char hienkhoa chủ Guild GGTRADE được thưởng 11 triệu zen
 50. Acc kieuhung char CoNhan chủ Guild PhaGame được thưởng 3 triệu zen


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 45/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật AngelOcean (baby318) vị trí số 1
 2. Nhân vật o0MrTin0o (BxCuQuan) vị trí số 2
 3. Nhân vật Hubert (Hubert) vị trí số 3
 4. Nhân vật KhocDiNhoc (bemhet5) vị trí số 9

Kết quả cuộc thi Vua Sát Thủ tuần thứ 45/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật HeIp (XHelpmeX) vị trí số 1, có 11894 điểm PK
 2. Nhân vật TieuBimBim (ky0kel0) vị trí số 2, có 9998 điểm PK
 3. Nhân vật WarriorOne (dragon) vị trí số 3, có 4893 điểm PK


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn