Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 50/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 14/12/2020

Kết quả đua guild tháng 12 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:

 1. Guild LegendMU vị trí số 1
 2. Guild NAMSACH vị trí số 2
 3. Guild GaRung vị trí số 3
 4. Guild ThanLong vị trí số 4
 5. Guild CANABIS vị trí số 5
 6. Guild DragonBZ vị trí số 6
 7. Guild PowerVIP vị trí số 7
 8. Guild AeRoyaL vị trí số 8
 9. Guild PhaGame vị trí số 9
 10. Guild fantasy vị trí số 10

Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):

 1. Nhân vật Versace vị trí số 1 Gen D
 2. Nhân vật MrTuanMap vị trí số 2 Gen V
 3. Nhân vật LionKingBG vị trí số 3 Gen V
 4. Nhân vật TieuYenVy vị trí số 4 Gen V
 5. Nhân vật ModelBoss vị trí số 5 Gen D
 6. Nhân vật zDemiGod vị trí số 6 Gen V
 7. Nhân vật zMinhBeo1 vị trí số 7 Gen D
 8. Nhân vật MeGaStrong vị trí số 8 Gen V
 9. Nhân vật HuyMinh vị trí số 9 Gen D
 10. Nhân vật OnlyCtrl vị trí số 10 Gen D


Chia Zen tặng chủ Guild:

 1. Acc Legend char NbLegend chủ Guild LegendMU được thưởng 54308 triệu zen
 2. Acc soidoi14 char Olympiacos chủ Guild CANABIS được thưởng 13253 triệu zen
 3. Acc trangvinh char TrangJery chủ Guild GaRung được thưởng 9976 triệu zen
 4. Acc TheHome char TheHome chủ Guild DragonBZ được thưởng 8402 triệu zen
 5. Acc TigerRoyal char LordTiger chủ Guild AeRoyaL được thưởng 7241 triệu zen
 6. Acc manamaman char karaken chủ Guild ThaiBinh được thưởng 6926 triệu zen
 7. Acc MADARA char MADARA chủ Guild NewStar được thưởng 6288 triệu zen
 8. Acc GaKeAnh char vodoi chủ Guild Vodoi được thưởng 5936 triệu zen
 9. Acc kyolangtu char SlipHong chủ Guild WhatLove được thưởng 4283 triệu zen
 10. Acc phuc8x char aPhuc chủ Guild NinhBinh được thưởng 3919 triệu zen
 11. Acc o0987 char zMuaBuon chủ Guild AEHaoHuu được thưởng 3785 triệu zen
 12. Acc ChoiEmXinh char 1Lanchoiem chủ Guild SonTay được thưởng 3292 triệu zen
 13. Acc shisha char MeKhanhVy1 chủ Guild VINHPHUC được thưởng 2928 triệu zen
 14. Acc HUYMINH1 char HuyMinh chủ Guild NAMSACH được thưởng 2679 triệu zen
 15. Acc CaveChua char CaveChua chủ Guild CaveChua được thưởng 2624 triệu zen
 16. Acc songkiem9x char SongKjem9x chủ Guild BeLenBa được thưởng 2200 triệu zen
 17. Acc Sonhoan93 char FaNisch chủ Guild BacNinh được thưởng 1838 triệu zen
 18. Acc kyucveemm2 char ElfSongKya chủ Guild ClubGame được thưởng 1801 triệu zen
 19. Acc King9x char King9x chủ Guild Master được thưởng 1753 triệu zen
 20. Acc Mambo char Yoni chủ Guild AeNat được thưởng 1715 triệu zen
 21. Acc cauamtom char ZxtomZx chủ Guild PLHaNam được thưởng 1606 triệu zen
 22. Acc thangbom char ThangBom01 chủ Guild hisGroup được thưởng 1556 triệu zen
 23. Acc explorer char ExplorerMU chủ Guild Melody được thưởng 1399 triệu zen
 24. Acc lthtcom217 char htcom chủ Guild TheWorld được thưởng 1247 triệu zen
 25. Acc BoJThienHa char BoJThienHa chủ Guild IKKA được thưởng 1161 triệu zen
 26. Acc piza11 char NuSinhxxx chủ Guild PowerVIP được thưởng 1134 triệu zen
 27. Acc nthieu286 char hnhnhn chủ Guild TDBS được thưởng 992 triệu zen
 28. Acc Free char BigTallMan chủ Guild KyNiem được thưởng 741 triệu zen
 29. Acc Cup86 char SieuCup chủ Guild 1992 được thưởng 634 triệu zen
 30. Acc xanha char ToniDuong chủ Guild fantasy được thưởng 549 triệu zen
 31. Acc kalima6 char zNightKing chủ Guild S2Peace được thưởng 492 triệu zen
 32. Acc lengenexl char ANUBlS chủ Guild NiemTin được thưởng 449 triệu zen
 33. Acc vanhien181 char MGTraiND chủ Guild NamDinh được thưởng 306 triệu zen
 34. Acc dumamay0 char Du2212 chủ Guild ThanLong được thưởng 230 triệu zen
 35. Acc vytuyen char VyExciter chủ Guild Battlers được thưởng 224 triệu zen
 36. Acc giangpvoil char KunKutehd chủ Guild HaiDuong được thưởng 173 triệu zen
 37. Acc zcuopbien char dremchampi chủ Guild CENTURY được thưởng 150 triệu zen
 38. Acc MaiVeEmNhe char NightHero chủ Guild AnhEm được thưởng 125 triệu zen
 39. Acc mana char Nation chủ Guild Share được thưởng 106 triệu zen
 40. Acc Socket char Kodomo chủ Guild BACGlANG được thưởng 104 triệu zen
 41. Acc BacPhan char zBacPhan chủ Guild CHANGEME được thưởng 83 triệu zen
 42. Acc HearBoy char AnhGoViet chủ Guild TinhBan được thưởng 46 triệu zen
 43. Acc tkanhhung char ThichSoCu chủ Guild BimEHong được thưởng 25 triệu zen
 44. Acc FIRERESCUE char IMAGE chủ Guild NAVY được thưởng 20 triệu zen
 45. Acc oanhphong char ILovebx chủ Guild TheGhost được thưởng 19 triệu zen
 46. Acc ngoinhavip char o0CoNon0o chủ Guild BaDao được thưởng 10 triệu zen
 47. Acc NguHoTuong char PhoTuLenh chủ Guild TanSat được thưởng 9 triệu zen
 48. Acc kieuhung char CoNhan chủ Guild PhaGame được thưởng 5 triệu zen


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 50/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật LionKingBG (cocala) vị trí số 1
 2. Nhân vật TomDolceYT (0987570660) vị trí số 2
 3. Nhân vật MADARA (MADARA) vị trí số 3
 4. Nhân vật PriceDark (tvhung204) vị trí số 9

Kết quả cuộc thi Vua Sát Thủ tuần thứ 50/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật HeIp (XHelpmeX) vị trí số 1, có 5288 điểm PK
 2. Nhân vật TheEnd (TruongVoKy) vị trí số 2, có 4353 điểm PK
 3. Nhân vật King9x (King9x) vị trí số 3, có 2632 điểm PK


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn