Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 47/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 23/11/2020

Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 15 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:

 1. Dũng sĩ Porsche, chủng tộc Chiến Binh đạt được 70 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảo
 2. Dũng sĩ DanChoiNB, chủng tộc Chúa Tể đạt được 70 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skill
 3. Dũng sĩ zTequila, chủng tộc Phù Thủy đạt được 66 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạng
 4. Dũng sĩ o0NbStar0o, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 62 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thương
 5. Dũng sĩ BuomChua, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 44 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/level
 6. Dũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 38 điểm, được tặng viên Nước tỉ lệ phòng thủ
 7. Dũng sĩ TENTOI3, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 30 điểm, được tặng viên Nước phản đòn
 8. Dũng sĩ Shriek, chủng tộc Quyền Vương đạt được 29 điểm, được tặng viên Gió tăng HP

Ngọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, các bạn vui lòng kiểm tra


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 47/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật GiotSau (GiotSau) vị trí số 1
 2. Nhân vật SuperDevil (trungsd) vị trí số 2
 3. Nhân vật SutToanMoM (Supreme) vị trí số 3
 4. Nhân vật ChauTuKh0i (thanhthoi) vị trí số 9

Kết quả cuộc thi Vua Sát Thủ tuần thứ 47/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật HeIp (XHelpmeX) vị trí số 1, có 12021 điểm PK
 2. Nhân vật WarriorOne (dragon) vị trí số 2, có 8050 điểm PK
 3. Nhân vật TieuBimBim (ky0kel0) vị trí số 3, có 6908 điểm PK


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn