Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh tặng Ruud khi tham gia Blood Castle, Devil square

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 22/11/2020

Điều chỉnh tặng Ruud khi đi BC, Devil: bạn chỉ được nhận Ruud thưởng trong vòng 2h kể từ thời điểm reset cuối. Bạn reset lần cuối quá 2h chỉ được nhận exp , không được tặng ruud

Áp dụng từ 23/11/2020

Phần thưởng Ruud:
_ Thắng CC tầng X được tặng X*500 Ruud 
_ Phá quest BC tầng X được tặng X*500 Ruud
_ Đạt TOP 1 Devil tầng X được tặng X*500 Ruud
_ Bạn rút Ruud thưởng về nhân vật bằng tính năng rút ngọc trên Ngân HàngGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn