Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (10/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 10/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 10/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi party
  • Cho phép thăng hạng wing 2.5
  • Cho phép bán đồ lucky vào shop
  • Lỗi xoay quạ tinh
  • Lỗi lag và hiện xác nhận 4 giờ sáng

Sau bảo trì, party sẽ bị mất.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn