Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (11/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 11/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 11/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng server

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn