Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh ngày 12/6

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 11/06/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 6h30 sáng ngày 12/6, thời gian bảo trì: 10 phút.

Nội dung bảo trì:

  • Sửa lỗi bùa tăng sát thương hoàn hảo / chí mạng master 30% - Hoàn trả 100% cash đã dùng để mua bùa: Sách Công Master và Sách Tăng Cường Master đối với những bùa mua trước 18 giờ ngày 11/6.
  • Sửa lỗi master tuyệt kỹ tăng chí mạng của DL
  • Cho phép hồi SD ở bên ngoài thành khi không ai tấn công sau 10 giây
  • Sửa lỗi Master chùy của DK không được cộng loại bỏ sát thương (hiện tại là tăng tỷ lệ gây choáng)
  • Cho phép gửi và rút reset lên ngân hàng
  • Chỉ khóa PK với nhân vật dưới 5 level và reset = 0.

Sau bảo trì, party được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn