Trang tin MU

 Client Download

Thay đổi về giới hạn đặc quyền reset VIP

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 15/06/2021

Nhằm hạn chế TOP săn toàn bộ sự kiện và BOSS, kể từ ngày 17/6, MU Vương Mệnh sẽ áp dụng thay đổi đặc quyền VIP như sau:

- Giới hạn số lần đặc quyền VIP nhận được trên mỗi tài khoản trong ngày:

  1. Với đặc quyền nhận được từ trang Reset VIP: 3 lần/ngày
  2. Với đặc quyền nhận được từ trang rút reset: 1 lần/ngày

- Các đặc quyền nhận được từ reset thường và PO hiện tại không giới hạn.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn