Trang tin MU

 Client Download

Các sự kiện và chú ý tại Vương Mệnh tuần tới

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 20/06/2021


Tuần tới:

  • 23/6: Mở cửa sự kiện phù thủy đỏ (Giải thưởng ~200 bless mỗi ngày)
  • 25/6: Sự kiện thỏ ngọc (Nơi nhận pet MUUN mới)
  • 26/6: 8 giờ tối thứ 7 : Sự kiện Công thành chiến lần 1.

Ghi chú:

  • Bắt đầu từ thứ 2, các liên minh đã có thể đăng ký CTC.
  • Phần thưởng CTC ngoài việc được phép vào Land of trial, săn đồ thần từ boss Erohim. Chủ liên minh sẽ được một Siêu Wing Cấp 3 +15 full dùng trong 28 ngày, các chủ hội trong liên minh sẽ được cánh cấp 3 +15 full dùng trong 28 ngày.


GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn