Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh ngày 26/6

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 25/06/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều ngày 26/6, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Mở cửa sự kiện sãn MUUN, hướng dẫn xem tại: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=51
  2. Chuẩn bị cho sự kiện Công Thành Chiến
  3. Nhân vật Online tại máy chủ liên server cũng sẽ được tính vào số lượng tại màn hình chọn phòng.
  4. Phù thủy đỏ sẽ yêu cầu 4 điểm BOSS, hiển thị thời gian sự kiện tại danh sách sự kiện.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn