Trang tin MU

 Client Download

Áp dụng giới hạn MAX Point

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 30/06/2021

1. Tổng point nhân vật nhận được sau khi reset không vượt quá 200.000 point (bao gồm point dư, point reset, point vợ chồng). Có nghĩa là tổng point được cộng vào các cột sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, năng lượng, lãnh đạo không vượt quá 200k point.

2. Tổng point trên bảng xếp hạng vẫn tăng đủ, không bị giới hạn 200k

3. Dành cho cụm Hà Nội :  đặc quyền dành cho nhân vật đạt mức 200k: Đưa yêu cầu, trả point dư. Giá quy đổi áp dụng đến khi nâng cấp lên SS15

_ Phí point dư tính dưới đây áp dụng cho 1 món (mũ, găng, áo, quần, giày). Nếu áp dụng cho vũ khí và cánh sẽ tính gấp 3. Sau khi đổi, tổng point còn lại phải trên 200k

_ Tăng thêm dòng LUCK: 500 

_ Đổi dòng op cho cánh (28op thành 7% HP) : 1.000

_ Tăng thêm 1 khe socket trống (chưa khảm ngọc) : 4k dư (KHÔNG áp dụng cho cánh, đồ 380, đồ thuần không socket như rồng đỏ, trâu xanh...). Đồ FULL thêm dòng socket sẽ bị mất dòng vàng 9%. Anh em tự mua ngọc, tự khảm

_ Đổi cánh Chinh Phục/ Cánh lưỡng nghi FULL +15 + luck + KHOÁ : 50k dư (cánh giao dịch 75k dư)

_ Tăng thêm 1 dòng hoàn hảo: 4k dư (dòng hoàn hảo sẽ được kích ngẫu nhiên dựa vào kết quả sổ xố cuối ngày, xem bên dưới)

Dòng hoàn hảo ngẫu nhiên: tính theo kết quả giải đặc biệt

_ KQ cuối ngày về đuôi 0,1 : tăng thêm dòng Tăng lượng Zen rơi ra +30% (hồi mana)

_ KQ cuối ngày về đuôi 2,3 : tăng thêm dòng Khả năng tránh đòn +10% (hồi HP)

_ KQ cuối ngày về đuôi 4,5 : tăng thêm dòng Gia tăng lượng SD lên +2%  (tăng sát thương chí mạng 3%)

_ KQ cuối ngày về đuôi 7,9 : tăng thêm dòng Gia tăng lượng HP lên +4% (tăng sức tấn công lv/20)

_ KQ cuối ngày về đuôi 6 : tăng thêm dòng Phản hồi lực tấn công +5%  (tỉ lệ tấn công hoàn hảo 10%)

_ KQ cuối ngày về đuôi 8 : tăng thêm dòng Giảm sức sát thương +4% (tăng sát thương 2%)

_ Nếu bạn đã có dòng hoàn hảo đó, chuyển sang so kết quả ngày tiếp theoGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn