Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (19/7)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 19/07/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều ngày 19/7, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Cho phép dùng các tuyệt kỹ buff trong thành.
  2. Sửa lỗi mất bảo vệ IP trong một số trường hợp.
  3. Không cho phép ném vật phẩm cạnh NPC.
  4. Lưu thông tin pet đang dùng và tự động chọn lại mỗi lần vào nhân vật, khi bạn đeo nhiều pet cũng lúc.
  5. Nâng giới hạn PK lên 999 (hiện tại là 100).

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần phải tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn