Trang tin MU

 Client Download

Đã cho phép đăng ký CTC lần 2

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 19/07/2021

Đã cho phép các chủ liên minh đăng ký Công Thành Chiến lần 2 trên quản lý tài khoản, hạn đăng ký đến 23 giờ 59 phút thứ 3.

Một số lưu ý:

  • Tháng này đăng ký sẽ được miễn phí 1000 bạc.
  • Quỹ thưởng công thành hiện tại là 1.000.000 bạc từ Admin, liên minh thắng cuộc sẽ được 250.000 bạc, các liên minh thua cuộc sẽ chia nhau 250.000 bạc (nghĩa là dù thắng hay thua đều có thưởng).
  • Các nhân vật tham gia CTC đều được thưởng tối thiểu 1000 cash.
  • Hiện tại, gens V trong CTC lần này sẽ được tăng 10% damage.


GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn