Trang tin MU

 Client Download

Về vấn đề kết nối không ổn định

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 19/07/2021

Do hiện tại, phía cung cấp mạng đang gặp một số lỗi nên các bạn sẽ thi thoảng gặp tình trạng mất kết nối. Chúng tôi đang liên hệ để khắc phục sớm nhất có thể.

Với các bạn tham gia Lâu đài máu, Quảng trường quỷ và Imperial Guardian mà bị mất kết nối tại máy chủ Vương Mệnh. Chúng tôi sẽ có đền bù hộp Ruud sau 1-2 hôm nữa.

Rất mong các bạn thông cảm.
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn