Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (4/8)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 04/08/2021

Do số lượng người chơi tại máy chủ non-pk tăng đột biến, vậy nên chúng tôi cần bảo trì để mở thêm server non-pk.

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 4 ngày 4/8, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  • Mở thêm 1 phòng liên server non-pk (Phòng 8 sẽ là liên server của máy chủ 1,2. Phòng 9 của máy chủ 3,4)
  • Sửa lỗi dòng hoàn hảo sát thương 2% của vòng cổ.
  • Tăng thời gian xuất hiện của boss Kundun, Selupan Raklion, Medusa lên gấp đôi.

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.


GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn