Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (23/8)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 23/08/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 2 ngày 23/8, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Nhân vật đeo ngựa ma, rồng băng khi tấn công DL đeo ngựa sẽ khắc chế ngựa, làm mất tác dụng chống khựng của ngựa DL.
  2. Loại bỏ phù thủy đỏ ra khỏi Devil Square 4.
  3. Tăng khoảng cách giữ buff từ 10 lên 15.
  4. Tại bản đồ CTC và Arca cùng liên minh sẽ không thể PK nhau.
  5. Mở tính năng Assign Helper, hướng dẫn (https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=55)

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn