Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (6/9)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 05/09/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 2 ngày 6/9, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Sửa lỗi nhẫn ước nguyện, dòng tăng dmg của sách ko cộng st nguyền rủa.
  2. Cập nhật: các thành viên đứng cạnh có thể nhìn thấy hiệu ứng bị khựng của người khác.
  3. Khi nhân vật phụ bị tấn công, nhân vật chính có thể nhìn thấy Dmg hứng chịu của nhân vật phụ
  4. Lực tay gậy sum sẽ vừa tăng phép thuật, vừa tăng nguyền rủa.
  5. Giới hạn tuyệt kỹ phản hồi sát thương SUM.
  6. Sửa lỗi vào CC sau đó đi Devil nhận được 2 hộp Ruud
  7. Các bản đồ Loren Market, Noria, Elbeland, Lorencia sẽ yêu cầu 6 level thay vì 10 level.
  8. Chuyển thời gian sự kiện Hỗn Nguyên Lâu sang 1h45, 3h45, 5h45….

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn