Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (18/9)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 15/09/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 16h00 chiều thứ 7 ngày 18/9, thời gian bảo trì: 90 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Sửa lỗi sai tầm đánh tuyệt kỹ Lưỡi hái tử thần (SUM).
  2. Khắc phục vấn đề lag đối với một số tuyệt kỹ khoảng cánh 8.
  3. Cho phép sử dụng các tuyệt kỹ buff ngay cả khi bị khựng.
  4. Nhân vật DW trong thời gian bị khựng sẽ không thể teleport, nếu đang teleport mà bị khựng sẽ lập tức hiện hình.
  5. Nâng cấp máy chủ tốt hơn.
  6. Khắc phục vấn đề sửa đồ rồng.
  7. Khắc phục lỗi quyền năng hú máu của DK tăng sai chỉ số HP cho thành viên party.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, phòng gold, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng

Chú ý: Máy chủ bảo trì trong 90 phút, có thể mở lại sớm hơn dự kiến, tuy nhiên sẽ có thể tiếp tục bảo trì lại trong khoảng thời gian này, các bạn nên chờ đúng 17 giờ 30 để tham gia sự kiện hoặc thực hiện các việc quan trong trong game như xoay đồ, đào ngọc ... Trong khoảng thời gian bảo trì này, sẽ không có đền bù nếu bạn tham gia sự kiện.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn