Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (12/9)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 11/09/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 6h30 sáng chủ nhật ngày 12/9, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Giảm 50% tỷ lệ bị khựng (sẽ ít bị khựng hơn).
  2. Cải thiện vấn đề hiện captcha.
  3. Sửa lỗi bị buff giảm thủ từ SUM vĩnh viễn, trừ khi bị chết.

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn