Trang tin MU

 Client Download

Cập nhật quy định giới hạn master

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 26/09/2021

Kể từ tuần tới, khi nhân vật đạt cấp 401 master, tức đã làm nhiệm vụ, sẽ áp dụng thêm quy định giới hạn master toàn server.

Quy định như sau: 

  • Giới hạn master 4 theo nhân vật sẽ tăng 1 cấp trên mỗi reset.
  • Giới hạn master toàn server sẽ là 401, khi có đủ 5 nhân vật mỗi tộc trong bảng xếp hạng toàn server đạt cấp độ này, giới hạn sẽ được tăng thêm 1.
  • Trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng tới 18 giờ chiều: không áp dụng giới hạn master toàn server mà chỉ áp dụng giới hạn master theo reset.

Ghi chú:

- Thông tin về giới hạn master toàn server các bạn có thể xem tại quản lý tài khoản, mục Thông tin & tra cứu / Giới hạn master.
- Khi bạn đạt max master thì drop ngọc sẽ được tăng 50%, ví dụ trong khung giờ 10-18 bạn nhận exp nhưng ngoài thời gian đó nếu bạn đã max reset, mà không nhận được exp thì drop sẽ tăng 50%.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn