Trang tin MU

 Client Download

Cập nhật một số cải thiện client

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 27/09/2021

- Chúng tôi hiện đã cập nhật một số cải thiện client, các bạn cần thoát hết game đang chạy để có thể cập nhật.

- Nội dung cập nhật:

  1. Khi bấm CTRL hoặc mở chế độ PK, sẽ ưu tiên chỉ chuột vào nhân vật thay vì quái vật (tránh một số nhân vật đứng sau hoặc trong quái, không thể PK)
  2. Sửa lỗi tuyệt kỹ Huyết Hỏa Khí, Hàn Huyết, Hỏa Huyết không hiển thị hiệu ứng.
  3. Sửa lỗi hiển thị dòng vàng một số pet muun
  4. Chat voice (âm thanh) hỗ trợ tự động phát nội dung khi chỉ chuột vào, rê chuột khỏi khung chat sẽ tắt. (Không cần phải bấm SHIFT + click chuột như trước đây).
  5. Chỉ định helper giờ đã hỗ trợ ở mini map (phím TAB). Bạn bấm TAB, giữ phím SHIFT+S rồi click chuột ở vị trí muốn di chuyển cả nhóm party.
  6. Sửa lỗi không hiển thị chỉ số trong ngoặc của master 3, phòng thủ thép.


GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn