Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (11/10)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 10/10/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 2 ngày 11/10, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Cập nhật: Thoát liên minh phải chờ 3 ngày sau mới có thể tạo liên minh với hội khác.
  2. Cập nhật: Thoát hội phải chờ 3 ngày sau mới có thể vào hội khác.
  3. Sửa lỗi lag khi thêm/xóa hội đối địch mà chủ hội đối địch không online.
  4. Cập nhật: Trong vòng 1 phút kể từ khi bảo trì xong, quái vật sẽ không tấn công người chơi.
  5. Quái vật bản đồ lãnh địa sẽ hạn chế di chuyển xa người chơi mà không quay lại.
  6. Cắt giảm phòng 12, 15, 8
  7. Cập nhật: Hiển thị thông tin autoz ở lãnh địa.

Sau bảo trì, party sẽ mất, các bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn