Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (1/12)

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 30/11/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 4 ngày 1/12, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

 1. Sửa lỗi xoay danh hiệu Arca, nâng cấp khuyên tai
 2. Sự kiện lãnh địa: Thêm thông tin HP của trụ, thêm tính năng tích lũy thời gian đứng trụ phong ấn, với 3 liên minh tích nhiều điểm phong ấn nhất, từ phút thứ 10 trở đi sẽ được tăng thêm sát thương theo thời gian.
 3. Khi chết ở Stadium 30 phút sẽ hiện lại ở vị trí gần đó (giống như bản đồ stadium thường)
 4. Cho phép sử dụng tính năng assign helper, gọi nhân vật phụ trong bản đồ Stadium 30 phút
 5. Cho phép đổi rena lấy thời gian vào Stadium 30 phút
 6. Với bộ đồ hạng 19 trở lên, khi mặc đủ set sẽ kích hoạt thêm dòng kháng loại bỏ SD, Tăng tỷ lệ chuyển đổi sát thương PVP vào SD.
 7. Mảnh ngọc bán vào shop sẽ không thể mua lại
 8. Tượng và cổng Blood Castle sẽ thay đổi thủ và máu phù hợp một cách tự động
 9. Cho phép SUM sử dụng ru ngủ, điểm mù lên người chơi khác: Thời gian tối đa gây ru ngủ và điểm mù là 10 giây, kể từ lần bị điểm mù hoặc ru ngủ gần nhất phải sau 15 giây mới có thể bị bất lợi trở lại. Giới hạn cooldown của ru ngủ được điều chỉnh thành 5 giây. Khi nhân vật bị ru ngủ, sẽ tỉnh ngủ nếu chịu một sát thương bất kỳ.

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn