Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (23/11)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 21/11/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 3 ngày 23/11, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Sửa lỗi dòng tím phòng thủ của bộ huyết thần
  2. Sửa lỗi lag khi mở cashshop
  3. Giảm cấp bán Mỹ Nhân Ngư shop Ruud xuống cấp 5
  4. Khắc phục vấn đề bị dis khi di chuyển bản đồ từ máy chủ thường tới máy chủ gold khi hết hạn gold
  5. Thay đổi quy định chế tạo Đá ma thuật đỏ, lam (quy định: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=46)
  6. Không cho phép gửi yêu cầu party, trade, guild… tới nhân vật đang đếm ngược chờ vào sự kiện.
  7. Loại bỏ set thần code 1VND, thay bằng bùa exp 200% - 1 tuần

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn