Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 16/5

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 14/05/2022

Thời gian bảo trì:

 • Hà Nội 2: 18h30 ngày 14/5/2022 trong 15 phút
 • Vương Mệnh và Hà Nội : 18h30 ngày 16/5/2022 trong 30 phút

Nội dung bảo trì:

 1. Cải thiện hệ thống kiểm tra đầy hòm khi mở hộp tùy thuộc vào vật phẩm sẽ nhận được. (Ví dụ bạn mở hộp ruud chỉ ra ruud và các vật phẩm 1 ô, bạn sẽ chỉ cần phải để 1 ô trống thay vì yêu cầu 5x4 ô như hiện tại)
 2. Tăng thời gian xuất hiện của Erohim map vua từ 12 giờ lên 35 giờ.
 3. Sửa lỗi rút Zen từ map vua khi vượt quá 2 tỷ zen.
 4. Thêm nút hướng dẫn tại tính năng thăng hạng vật phẩm và danh sách sự kiện.
 5. Mở cửa tự do map vua trong khoảng thời gian giống với Lãnh địa bang hội, Quỷ sẽ không thể vào map vua.
 6. Chỉ cho phép chủ thành (CTC) chiếm được tối đa 1 lãnh địa bang hội.
 7. Sẽ có ghi chú ở bảng danh sách sự kiện của sự kiện Stadium nếu có thỏ ngọc.
 8. Thêm BOSS Erohim tại phút thứ 5 sự kiện BOSS Lãnh Địa, đồng thời reset lại sức mạnh boss tại sự kiện này.

Sau bảo trì, bạn sẽ phải vào lại game. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn