Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì cập nhật tính năng (11/6)

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 08/06/2022

MU GamethuVN sẽ bảo trì để cập nhật các tính năng mới và sửa lỗi.

Thời gian bảo trì:

 • Máy chủ Hà Nội 2: 18 giờ 30 phút, Thứ 5 ngày 9/6/2022 trong thời gian 15 phút.
 • Máy chủ Hà Nội và Vương Mệnh: 18 giờ 30 phút, Thứ 7 ngày 11/6/2022 trong thời gian 30 phút.

Nội dung bảo trì:

 1. Sửa lỗi bộ huyết thần RW không có dòng tím.
 2. Sửa lỗi dòng cấp độ / 20 và dòng 2% của vũ khí RW, đao MG (lỗi không có tác dụng với sát thương phép).
 3. Sửa lỗi xoay Ngựa Ma có 3 dòng.
 4. Thêm các bộ đồ hạng thấp cho RW, SLA, GL, SUM.
  • Huyền Trượng Ma Thuật (RW)
  • Huyền Trượng Phục Sinh (RW)
  • Huyền Trượng Triệu Hồn (RW)
  • Bộ Nữ Thần (RW)
  • Bộ Trầm Ngư (RW)
  • Bộ Laòc Nhaòn (RW)
  • Bộ Vải Thô (SUM)
  • Bộ Vải Thô (GL)
  • Bộ Nhân Sư (GL)
  • Bộ Vải Thô (SLA)
  • Bộ Nhân Sư (SLA)
  • Bộ Ma Thuật (SLA)
 5. Sách và gậy của sum đều sẽ tăng sát thương nguyền rủa và phép thuật đối với dòng hoàn hảo cấp độ / 20 và 2%.
 6. Dòng tím đồ huyết thần trở lên của MG và RF sẽ được tăng 25% giá trị.
 7. Không cho phép kick thành viên liên minh khi đăng nhập không chính chủ.
 8. Cho phép giao dịch thần mã.
 9. Thời gian khóa chat tăng từ 15 phút lên tối đa 60 phút.
 10. Cập nhật Thú cưỡi mới:
  • Sư tử (Nâng cấp từ rồng băng lên)
  • Cửu vĩ hồ (Nâng cấp tử sư tử lên)
 11. Cập nhật khuyên tai cấp 4,5
 12. Khi nâng cấp thu nuôi, nếu thất bại cấp độ sẽ về 0 thay vì mất như trước.
 13. Cập nhật các vật phẩm mới:
  • Bộ Hạt Tử (Hạng 25)
  • Bộ Huyễn Quang (Hạng 26)
  • Vũ Khí Tim Bạc (Hạng 24)
  • Vũ Khí Hạt Tử (Hạng 25)
  • Thêm khiên Tim bạc và Hạt tử cho DK
  • Các khiên mới cho Elf (Hạng 19 đến 25)
  • Các đao mới cho MG (Hạng 19 đến 25)
 14. Thêm thông tin về hạng vật phẩm cho thú cưỡi và bông tai.
  • Ngựa ma (hạng 18)
  • Rồng băng (hạng 20)
  • Sư tử (hạng 22)
  • Cửu Vĩ Hồ (hạng 24)
  • Khuyên 1 (hạng 17)
  • Khuyên 2 (hạng 19)
  • Khuyên 3 (hạng 21)
  • Khuyên 4 (hạng 23)
  • Khuyên 5 (hạng 25)
 15. Thêm 50% điểm kinh nghiệm master cho các bản đồ mở PVP
 16. Thay đổi hạng một số vật phẩm:
  • Bộ vải thô (RW) hạng 7 => 1
  • Bộ nhân sư (RW) hạng 9 => 3
  • Bộ ma thuật (RW) hạng 11 => 5
  • Huyền Trượng Bóng Tối (RW) hạng 8 => 2
  • Huyền Trượng Thập Ma (RW) hạng 14 => 10
  • Bộ huyết vũ (SLA) hạng 7 => 3
  • Bộ cổ phong (SLA) hạng 9 => 5
  • Bộ hổ (RF) hạng 11 => 9
  • Khiên Ân Huệ (GL) hạng 13 => 11

Chú ý:

 • Với các vật phẩm bị giảm hạng, sau bảo trì chúng tôi sẽ cung cấp trang giúp các bạn đổi sang vật phẩm mới có hạng như cũ (Chỉ áp dụng với các vật phẩm có được trước bảo trì).
 • Với các vật phẩm hạng cao như Bông tai 4 - 5, Thú cưỡi Sư tử, Cửu vĩ hồ, Bộ hạt tử … quy định cho phép nâng cấp sẽ tùy thuộc vào cụm máy chủ và sẽ có thông báo sau, hiện tại sẽ không bán nguyên liệu xoay hoặc thăng hạng các vật phẩm này.

Sau bảo trì, bạn sẽ phải vào lại game. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn