Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 23/6

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 22/06/2022

Thời gian bảo trì: 18h30 ngày 23/6/2022 trong 5 phút

Nội dung bảo trì:

  1. Sửa lỗi thi thoảng không sửa được pet muun.
  2. Sửa lỗi không sửa được pet đã bảo hiểm.
  3. Sửa lỗi autoZ sửa muun thi thoảng không hoạt động khi trong túi đồ có ngọc sinh mệnh khóa.
  4. Sửa lỗi thi thoảng không nâng cấp được vật phẩm +10 đến +15 bằng máy xoay chaos.
  5. Cập nhật hệ thống chống auto 2.0
  6. Cập nhật master skill 3: Hấp thụ life và Hấp thụ SD sẽ hỗ trợ cho MU reset

Sau bảo trì, party sẽ giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn