Trang tin MU

 Client Download

Đã cho phép đổi cánh Bound sang cánh khóa theo tài khoản

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 02/08/2022

Hiện tại MU Vương Mệnh đã cho phép đổi cánh khóa theo nhân vật (Bound) sang cánh khóa theo tài khoản. Với cánh khóa theo tài khoản, bạn có thể sử dụng ngọc mua tại shop zen khóa để ép đồ.

Bạn hãy truy cập đường dẫn sau để thực hiện đổi đồ: https://vm.gamethuvn.net/web/one_time/exchange_bound_to_lock.shtmlGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn