Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Hà Nội 2 ngày 6/8

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 06/08/2022

Thời gian bảo trì: 18h30 ngày 6/8/2022 (thứ 7) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

  1. Thần mã không bảo hiểm khi hết máu sẽ không bị mất, nhưng cũng sẽ không có tác dụng.
  2. Giảm số EXP bị trừ khi bị chết.
  3. Khi ép ngọc ước nguyện vào thần mã, nếu thần mã có máu dưới 255, máu sẽ được tăng thêm 5 , cấp độ PET giữ nguyên.

Sau bảo trì, party sẽ giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn