Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh về đăng bán vật phẩm tại cửa hàng cá nhân

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 22/08/2022

Nhằm tránh việc rao bán nhiều vật phẩm rác gây lag game, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh cửa hàng cá nhân trong game như sau:

  1. Nhân vật chỉ có thể mở rao bán cửa hàng cá nhân tại các bản đồ sau: Lorencia, Noria, Ebeland, Loren Market, Event Square, Crywolf .
  2. Nhân vật phải Online gian hàng mới xuất hiện tại phím P.
  3. Vật phẩm đưa vào gian hàng sẽ tự động rút về rương K sau 14 ngày không có thay đổi giá và chưa bán được, hạn vật phẩm trong rương K là 2 tháng, sau thời gian này, vật phẩm sẽ bị xóa.
  4. Bạn có thể sử dụng nhân vật phụ để rao bán.

Các bạn muốn bán vật phẩm Offline, hãy sử dụng chợ ảo trên quản lý tài khoản.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn