Trang tin MU

 Client Download

Đã cập nhật Reset InGame và Reset Online

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 14/08/2022

Hiện tại, cụm máy chủ Vương Mệnh đã cập nhật hai tính năng mới là Reset InGame và Reset Online

  • Reset InGame: Bạn tới gặp NPC Devin tại Lorencia và reset trực tiếp trong game.
  • Reset Online: Tại mục reset, bạn tích vào dấu xác nhận reset Online, nhân vật sẽ không cần phải thoát game khi thực hiện reset. Sau khi reset, nhân vật sẽ vẫn ở nguyên bản đồ hiện tại.

Các máy chủ khác sẽ được cập nhật tính năng này trong thời gian tới .GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn