Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 7/12 (thứ 4)

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 06/12/2022

Thời gian bảo trì: 18h30 ngày 7/12 (thứ 4) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

  1. Thay đổi Cánh Chinh Phục X thành Cánh Chinh Phục (Hiếm), [PCR] Cánh Lưỡng Nghi thành Cánh Lưỡng Nghi (Hiếm)
  2. Tuyệt kỹ tấn công liên hoàn master 4 của Tiên Nữ, mũi tên sẽ không bị cản bởi quái vật.
  3. Cho phép gộp học sách Ruby lên 50 ngày.

Sau bảo trì, party sẽ giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn