Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 19/4 (thứ 4)

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 19/04/2023

Thời gian bảo trì:  18h30 ngày 19/4 (thứ 4) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

  1. Chuẩn bị cho sự kiện 30/4 - 1/5.
  2. Sửa lỗi move máy chủ Gold của HN2003 và HN2 VQ+BV
  3. Mở thời gian PK của lãnh địa từ 12h đến 24h hàng ngày của HN2003
  4. Mở thời gian PK của lãnh địa  từ 0h đến 24h Chủ Nhật hàng tuần của HN2003 và HN2 VQ+BV

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần đăng nhập lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn