Thông báo

 Client Download
  1. Tất cả
  2. GamethuVN
  3. Hà Nội
  4. Hà Nội 2
  5. Vương Mệnh
Thông báo
Máy chủ Loại Tiêu đề Ngày đăng
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 50/2020 Kết quả đua guild tháng 12 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild GaRung vị trí số 3Guild ThanLong vị trí số 4Guild CANABIS vị trí số 5Guild DragonBZ vị trí số 6Guild PowerVIP vị trí số 7Guild AeRoyaL vị trí số 8Guild PhaGame vị trí số 9Guild fantasy vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật Versace vị trí số 1 Gen DNhân vật MrTuanMap vị trí số 2 Gen VNhân vật LionKingBG vị tr&...

14/12/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 49/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 12 đã kết thúc với kết quả 34451 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.2 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account iFreedom14 ghi 243 điểm, được thưởng 1264 bạc và 500 lần resetAccount icez ghi 222 điểm, được thưởng 1154 bạc và 400 lần resetAccount q121 ghi 213 điểm, được thưởng 1108 bạc và 300 lần resetAccount atuyen1194 ghi 185 điểm, được thưởng 962 bạc và 200 lần resetAccount themk12345 ghi 181 điểm, được th...

07/12/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 47/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 15 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ Porsche, chủng tộc Chiến Binh đạt được 70 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ DanChoiNB, chủng tộc Chúa Tể đạt được 70 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ zTequila, chủng tộc Phù Thủy đạt được 66 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ o0NbStar0o, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 62 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ BuomChua, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 44 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng ...

23/11/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 45/2020 Kết quả đua guild tháng 11 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild GaRung vị trí số 3Guild WhatLove vị trí số 4Guild ThanLong vị trí số 5Guild CANABIS vị trí số 6Guild DragonBZ vị trí số 7Guild PowerVIP vị trí số 8Guild PhaGame vị trí số 9Guild HaiDuong vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật Aleister vị trí số 1 Gen VNhân vật MrTuanMap vị trí số 2 Gen VNhân vật TuanphapSu vị ...

09/11/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 44/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 11 đã kết thúc với kết quả 34483 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.19 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account hoangtuoi ghi 278 điểm, được thưởng 1443 bạc và 500 lần resetAccount TongTuLenh ghi 255 điểm, được thưởng 1323 bạc và 400 lần resetAccount sieugaxd13 ghi 216 điểm, được thưởng 1121 bạc và 300 lần resetAccount EmperorMU ghi 173 điểm, được thưởng 898 bạc và 200 lần resetAccount hocot ghi 169 điểm, đư...

02/11/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 43/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 15 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ ATULA, chủng tộc Chúa Tể đạt được 66 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ Porsche, chủng tộc Chiến Binh đạt được 64 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ GiotSau, chủng tộc Phù Thủy đạt được 52 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ Chinpoko, chủng tộc Quyền Vương đạt được 50 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 48 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng sĩ&nb...

26/10/2020
Hà Nội 2 Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 42/2020 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 20 với phần thưởng 40 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Vương QuyềnTrocVaoDjt cấp độ : 121, tham gia 2 trận, nhận thưởng 410239 Ruud.playpoy92 cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.IiIKINGIiI cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.TGodIsBack cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.WhiteBoy cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.cavekutee cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.MrsQueen cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.okokbuff cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.quannhat cấp độ : 151, tham gia 22 trận, nhận thưởng 511951 Ruud.lBaoBao cấp độ : 150, tham gia 22 trận, nhận thưởng 508561 Ruud.TheHorse cấp độ : 150, tham gia 22 trận, nhận thưởng 508...

19/10/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 41/2020 Kết quả đua guild tháng 10 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild GaRung vị trí số 3Guild DragonBZ vị trí số 4Guild ThanLong vị trí số 5Guild CANABIS vị trí số 6Guild PowerVIP vị trí số 7Guild HaiDuong vị trí số 8Guild PhaGame vị trí số 9Guild ClubGame vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật BuomChua vị trí số 1 Gen VNhân vật TuanphapSu vị trí số 2 Gen DNhân vật Sparrows vị t...

12/10/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 40/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 10 đã kết thúc với kết quả 34283 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.22 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account EmOiLenPho ghi 225 điểm, được thưởng 1174 bạc và 500 lần resetAccount EmperorMU ghi 185 điểm, được thưởng 966 bạc và 400 lần resetAccount NangLucAC ghi 174 điểm, được thưởng 908 bạc và 300 lần resetAccount besstris ghi 168 điểm, được thưởng 877 bạc và 200 lần resetAccount ChiThanh ghi 131 điểm, đư...

05/10/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 39/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 13 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ zMinhBeo1, chủng tộc Chúa Tể đạt được 64 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ GiotSau, chủng tộc Phù Thủy đạt được 63 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ BuomChua, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 57 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ NbLegend, chủng tộc Chiến Binh đạt được 56 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 51 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng s...

28/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 37/2020 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 37 với phần thưởng 40 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội:Angeline cấp độ : 144, tham gia 20 trận, nhận thưởng 268606 Ruud.XXXprince cấp độ : 143, tham gia 21 trận, nhận thưởng 266740 Ruud.ThienKieu cấp độ : 141, tham gia 20 trận, nhận thưởng 263010 Ruud.HoaHauVN cấp độ : 141, tham gia 20 trận, nhận thưởng 263010 Ruud.Annabella cấp độ : 112, tham gia 2 trận, nhận thưởng 208915 Ruud.GaiNgoanZ cấp độ : 139, tham gia 20 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.qoVIPop cấp độ : 139, tham gia 21 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.Olorin cấp độ : 139, tham gia 20 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.Sadi cấp độ : 139, tham gia 20 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.0neKiller cấp độ : 137, tham gia 20 trận, nhận thưởng 255548 Ruud.ManhDaiKa cấp độ : 137, tham gia 20 trận, nhận thưởng 255548 Ruu...

21/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 37/2020 Kết quả đua guild tháng 9 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild DragonBZ vị trí số 3Guild ThanLong vị trí số 4Guild ALLINONE vị trí số 5Guild WhatLove vị trí số 6Guild GaRung vị trí số 7Guild CANABIS vị trí số 8Guild PowerVIP vị trí số 9Guild HaiDuong vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật Versace vị trí số 1 Gen VNhân vật TuanphapSu vị trí số 2 Gen DNhân vật Emilyo vị tr&i...

14/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 36/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 9 đã kết thúc với kết quả 33045 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.42 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account EmOiLenPho ghi 237 điểm, được thưởng 1285 bạc và 500 lần resetAccount 0981088890 ghi 172 điểm, được thưởng 932 bạc và 400 lần resetAccount EmperorMU ghi 162 điểm, được thưởng 878 bạc và 300 lần resetAccount vinhbgst2 ghi 154 điểm, được thưởng 835 bạc và 200 lần resetAccount cavebuss ghi 138 điểm, đư...

07/09/2020
Hà Nội 2 Sự kiện

Sinh nhật Bá Vương lần 11 (2009-2020) ...

06/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 34/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 14 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 63 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ GiotSau, chủng tộc Phù Thủy đạt được 59 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ DanChoiNB, chủng tộc Chúa Tể đạt được 57 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ BuomChua, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 52 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ Porsche, chủng tộc Chiến Binh đạt được 47 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng s...

24/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 33/2020 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 20 với phần thưởng 40 triệu Ruud được chia như sau:Vương Quyền:ZzCOVIDzZ cấp độ : 117, tham gia 2 trận, nhận thưởng 365796 Ruud.NewStari cấp độ : 117, tham gia 1 trận, nhận thưởng 365796 Ruud.LiNhatXom cấp độ : 116, tham gia 2 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.TronVo cấp độ : 116, tham gia 2 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.BaDepTrai cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.SieuCoCa cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.BxCavaly cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.NgocBao999 cấp độ : 115, tham gia 1 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.NguaCaMat cấp độ : 115, tham gia 3 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.LaoLaPang cấp độ : 115, tham gia 1 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.Computer4 cấp độ : 115, tham gia 1 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.Berlin ...

17/08/2020
Hà Nội 2 Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 32 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 20 với phần thưởng 40 triệu Ruud được chia như sau:Vương Quyền:IITrungUyI cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 587936 Ruud.WWVVWWWVVV cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 587936 Ruud.ZzKaiDozZ cấp độ : 112, tham gia 2 trận, nhận thưởng 567663 Ruud.zTequila cấp độ : 96, tham gia 4 trận, nhận thưởng 486568 Ruud.Computer1 cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 324378 Ruud.Computer3 cấp độ : 91, tham gia 1 trận, nhận thưởng 461226 Ruud.WhiteRose1 cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 319310 Ruud.BadPlayer cấp độ : 89, tham gia 4 trận, nhận thưởng 451089 Ruud.zZChaiel cấp độ : 49, tham gia 0 trận, nhận thưởng 248352 Ruud.KimNaNa cấp độ : 69, tham gia 1 trận, nhận thưởng 349720 Ruud.UNDERGROUD cấp độ : 46, tham gia 0 trận, nhận thưởng 233147 Ruud.Si3uChu0j ...

10/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 32/2020 Kết quả đua guild tháng 8 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild DragonBZ vị trí số 3Guild ThanLong vị trí số 4Guild HaiDuong vị trí số 5Guild WhatLove vị trí số 6Guild PowerVIP vị trí số 7Guild ANHVAEM vị trí số 8Guild Vodoi vị trí số 9Guild CANABIS vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật zMrBlack vị trí số 1 Gen VNhân vật VipPapa vị trí số 2 Gen VNhân vật Predat0r vị tr&iac...

10/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 31/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 8 đã kết thúc với kết quả 33270 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.38 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account boyss ghi 261 điểm, được thưởng 1404 bạc và 500 lần resetAccount hoana826 ghi 169 điểm, được thưởng 909 bạc và 400 lần resetAccount vinhbgst2 ghi 168 điểm, được thưởng 904 bạc và 300 lần resetAccount O00O ghi 163 điểm, được thưởng 877 bạc và 200 lần resetAccount Milonas ghi 156 điểm, được thưởng...

03/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 30/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 18 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ DanChoiNB, chủng tộc Chúa Tể đạt được 65 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ TieuYenVy, chủng tộc Phù Thủy đạt được 58 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ HienLove, chủng tộc Thương Thủ đạt được 51 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ LaViez, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 45 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ Emilyo, chủng tộc Chiến Binh đạt được 43 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng s...

26/07/2020