Thông báo

 Client Download
  1. Tất cả
  2. GamethuVN
  3. Hà Nội
  4. Hà Nội 2
  5. Vương Mệnh
  6. Quyền Năng
Thông báo
Máy chủ Loại Tiêu đề Ngày đăng
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 28/2020 Kết quả đua guild tháng 7 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild ThanLong vị trí số 3Guild CANABIS vị trí số 4Guild PowerVIP vị trí số 5Guild VoDanh vị trí số 6Guild ClubGame vị trí số 7Guild DragonBZ vị trí số 8Guild BaDao vị trí số 9Guild TiPhu vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu.10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo)HoaHauVN Gen VZeus Gen VVoTinh Gen VL3n0v0 Gen VVersace Gen DBuomChua Gen VzMrBlack Gen DMaxNhanh Gen DShinyou Gen DMsVuaSuTu Gen DChia Zen tặng ch�...

13/07/2020
Hà Nội 2 Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 27 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 20 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội 10 triệu Ruud :HungDaiKK cấp độ : 112, tham gia 0 trận, nhận thưởng 87870 Ruud.AngelOcean cấp độ : 152, tham gia 1 trận, nhận thưởng 119253 Ruud.NhimCoi cấp độ : 152, tham gia 1 trận, nhận thưởng 119253 Ruud.Emperor cấp độ : 104, tham gia 0 trận, nhận thưởng 81594 Ruud.NbLegend cấp độ : 150, tham gia 11 trận, nhận thưởng 117683 Ruud.Zeus cấp độ : 132, tham gia 7 trận, nhận thưởng 103561 Ruud.Game cấp độ : 91, tham gia 0 trận, nhận thưởng 71394 Ruud.Versace cấp độ : 131, tham gia 4 trận, nhận thưởng 102777 Ruud.OBAMA cấp độ : 130, tham gia 1 trận, nhận thưởng 101992 Ruud.MADARA cấp độ : 89, tham gia 0 trận, nhận thưởng 69825 Ruud.Nolan cấp độ : 89, tham gia 0 trận, nhận thưởng 69825 Ruu...

06/07/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 25/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 7 đã kết thúc với kết quả 32103 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.58 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account HoaMocLan ghi 272 điểm, được thưởng 1518 bạc và 500 lần resetAccount tuty ghi 211 điểm, được thưởng 1177 bạc và 400 lần resetAccount tamnam ghi 190 điểm, được thưởng 1060 bạc và 300 lần resetAccount LucKyBoy ghi 180 điểm, được thưởng 1004 bạc và 200 lần resetAccount hoacomay86 ghi 174 điểm, được th...

06/07/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 26 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 20 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội 10 triệu Ruud :HungDaiKK cấp độ : 202, tham gia 3 trận, nhận thưởng 157911 Ruud.Emperor cấp độ : 188, tham gia 2 trận, nhận thưởng 146967 Ruud.Versace cấp độ : 168, tham gia 3 trận, nhận thưởng 131332 Ruud.NbLegend cấp độ : 168, tham gia 5 trận, nhận thưởng 131332 Ruud.DanChoiNB cấp độ : 166, tham gia 2 trận, nhận thưởng 129768 Ruud.Game cấp độ : 164, tham gia 1 trận, nhận thưởng 128205 Ruud.MADARA cấp độ : 160, tham gia 5 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.Nolan cấp độ : 160, tham gia 2 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.DontGame cấp độ : 160, tham gia 3 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.Zeus cấp độ : 158, tham gia 4 trận, nhận thưởng 123514 Ruud.HoaHauVN cấp độ : 154, tham gia 4 trận, nhận thưởng ...

29/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 25/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 17 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ zMinhBeo1, chủng tộc Chúa Tể đạt được 52 điểmDũng sĩ HuyMinh, chủng tộc Phù Thủy đạt được 51 điểmDũng sĩ Gainhay1, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 43 điểmDũng sĩ HienLove, chủng tộc Thương Thủ đạt được 37 điểmDũng sĩ FullIove, chủng tộc Quyền Vương đạt được 36 điểmDũng sĩ OBAMA, chủng tộc Chiến Binh đạt được 34 điểmDũng sĩ TENTOI3, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 32 điểmDũng sĩ lronlvlan, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 26 điểmNgọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, cá...

29/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 10 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội 5 triệu Ruud :DanChoiNB cấp độ : 208, tham gia 3 trận, nhận thưởng 86349 Ruud.Game cấp độ : 202, tham gia 1 trận, nhận thưởng 83858 Ruud.Nolan cấp độ : 201, tham gia 1 trận, nhận thưởng 83443 Ruud.NbLegend cấp độ : 201, tham gia 2 trận, nhận thưởng 83443 Ruud.Zeus cấp độ : 198, tham gia 2 trận, nhận thưởng 82197 Ruud.LionKingBG cấp độ : 177, tham gia 5 trận, nhận thưởng 73479 Ruud.zDemiGod cấp độ : 168, tham gia 2 trận, nhận thưởng 69743 Ruud.VoTinh cấp độ : 164, tham gia 3 trận, nhận thưởng 68082 Ruud.ATULA cấp độ : 155, tham gia 4 trận, nhận thưởng 64346 Ruud.TieuYenVy cấp độ : 153, tham gia 4 trận, nhận thưởng 63516 Ruud.ZeroStars cấp độ : 152, tham gia 4 trận, nhận thưởng 63101 Ruud.HienLove cấp độ : ...

22/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu 1. Các nhân vật sẽ thách đấu với nhau để tăng điểm và xếp hạng võ đài (dùng chức năng Thách Đấu - Dual trong game). Áp dụng cho Hà Nội và Vương Quyền2. Phần thưởng: X triệu Ruud/tuần được chia cho top 100. Mỗi người sẽ được số ruud tuỳ theo cấp độ võ đài của mình.Phần thưởng được tặng vào thứ 2 hàng tuần. Cấp độ được giữ nguyên vĩnh viễn, reset lại vào ngày 1/1 hàng năm_ 15/6 đến 21/6: phần thưởng 5 triệu Ruud/tuần_ 22/6 đến 5/7: phần thưởng 10 triệu Ruud/tuần_ Từ 6/7: phần thưởng 20 triệu Ruud/tuầnChi tiết:1. KHÔNG cần đăng ký, bạn chỉ cần tham gia thách đấu (chức năng DUAL trong game), hệ thống sẽ tự phân cấp và tính điểm. Nếu bạn tham gi...

17/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 24/2020 Kết quả đua guild tháng 6 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1 Gen VGuild FuckYou vị trí số 2 Gen DGuild BitCoin vị trí số 3 Gen DGuild NAMSACH vị trí số 4 Gen DGuild CANABIS vị trí số 5 Gen DGuild BaDao vị trí số 6 Gen DGuild PowerVIP vị trí số 7 Gen VGuild VINHPHUC vị trí số 8 Gen VGuild Vodoi vị trí số 9 Gen VGuild PhaGame vị trí số 10 Gen VGiải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật Game vị trí số 1 Gen DNhân vật MADARA vị trí...

15/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 23/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 6 đã kết thúc với kết quả 32650 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.48 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account thanhkma1 ghi 195 điểm, được thưởng 1069 bạc và 500 lần resetAccount tuty ghi 142 điểm, được thưởng 778 bạc và 400 lần resetAccount 0981088890 ghi 136 điểm, được thưởng 745 bạc và 300 lần resetAccount zerocool97 ghi 129 điểm, được thưởng 707 bạc và 200 lần resetAccount vinhbgst2 ghi 128 điểm, được ...

08/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 21/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 17 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ Nothing, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 60 điểmDũng sĩ zMinhBeo1, chủng tộc Chúa Tể đạt được 56 điểmDũng sĩ HuyMinh, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 52 điểmDũng sĩ zThongLinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 50 điểmDũng sĩ GiotSau, chủng tộc Phù Thủy đạt được 42 điểmDũng sĩ FullIove, chủng tộc Quyền Vương đạt được 37 điểmDũng sĩ BOSS, chủng tộc Chiến Binh đạt được 35 điểmDũng sĩ XoaSo, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 32 điểmNgọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, các b...

26/05/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 19/2020 Kết quả đua guild tháng 5 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1 Gen VGuild Dance vị trí số 2 Gen DGuild Nonstop vị trí số 3 Gen VGuild BitCoin vị trí số 4 Gen DGuild LegendLU vị trí số 5 Gen VGuild CANABIS vị trí số 6 Gen DGuild YVAD vị trí số 7 Gen DGuild DragonBZ vị trí số 8 Gen DGuild VINHPHUC vị trí số 9 Gen VGuild HuynhDe vị trí số 10 Gen VGiải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật BILADEN vị trí số 1 Gen DNhân vật Nothing vị tr&iac...

11/05/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 18/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 5 đã kết thúc với kết quả 32205 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.56 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account thanhkma1 ghi 183 điểm, được thưởng 1017 bạc và 500 lần resetAccount ad01 ghi 150 điểm, được thưởng 834 bạc và 400 lần resetAccount zhaohanx5 ghi 149 điểm, được thưởng 828 bạc và 300 lần resetAccount nhnghia92b ghi 143 điểm, được thưởng 795 bạc và 200 lần resetAccount zerocool97 ghi 137 điểm, được ...

05/05/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 17/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 15 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ LionKingBG, chủng tộc Chúa Tể đạt được 59 điểmDũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 59 điểmDũng sĩ Lion, chủng tộc Chiến Binh đạt được 57 điểmDũng sĩ Nothing, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 52 điểmDũng sĩ TheHeaven, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 46 điểmDũng sĩ ZeroStars, chủng tộc Quyền Vương đạt được 37 điểmDũng sĩ QanHip, chủng tộc Phù Thủy đạt được 37 điểmDũng sĩ Porsche, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 35 điểmNgọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, các ...

27/04/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 15/2020 Kết quả đua guild tháng 4 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1 Gen VGuild NamDinh vị trí số 2 Gen DGuild LegendLU vị trí số 3 Gen VGuild DragonBZ vị trí số 4 Gen DGuild TheOne vị trí số 5 Gen VGuild BXLAOCAI vị trí số 6 Gen DGuild ThanLong vị trí số 7 Gen VGuild CANABIS vị trí số 8 Gen DGuild Nonstop vị trí số 9 Gen VGuild BaDao vị trí số 10 Gen DGiải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật Nolan vị trí số 1 Gen VNhân vật zHungKaKaz vị tr...

13/04/2020
GamethuVN Sự kiện

Kết quả Vua Hỗn Nguyên Lâu tháng 4 Sự kiện vua hỗn nguyên lâu đã kết thúc với kết quả_ Cụm Hà Nội: AngelOcean giành chiến thắng_ Cụm Vương Quyền: lBigDaddy giành chiến thắng_ Cụm Bá Vương: Austin giành chiến thắngPhần thưởng là cánh 4 FULL sử dụng trong 15 ngày. Riêng tháng 4/2020, phần thưởng bổ sung 10.000 bạc đã chuyển tới Vua CC tháng 4...

07/04/2020
GamethuVN Sự kiện

Kết quả Vua Hỗn Nguyên Lâu tháng 4 Sự kiện vua hỗn nguyên lâu đã kết thúc với kết quả_ Cụm Hà Nội: AngelOcean giành chiến thắng_ Cụm Vương Quyền: lBigDaddy giành chiến thắng_ Cụm Bá Vương: Austin giành chiến thắngPhần thưởng là cánh 4 FULL sử dụng trong 15 ngày...

07/04/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 14/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 4 đã kết thúc với kết quả 35014 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.11 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account Hercules ghi 194 điểm, được thưởng 991 bạc và 500 lần resetAccount anhnamdt ghi 165 điểm, được thưởng 843 bạc và 400 lần resetAccount Spinrong1 ghi 162 điểm, được thưởng 828 bạc và 300 lần resetAccount Muhanoi83 ghi 147 điểm, được thưởng 751 bạc và 200 lần resetAccount hellfire2 ghi 132 điểm, được ...

06/04/2020
GamethuVN Sự kiện

Event tháng 4 Event hưởng ứng lời kêu gọi ở nhà tránh dịch #stayathome:1. Sự kiện Vua hỗn nguyên lâu tháng 4/2020: bổ sung phần thường 10k bạc, xem thêm tại đây2.  2-15/4 : Phần thưởng cho sự kiện Chaos Castle hàng ngày:  thắng CC tầng X được tặng ngay X*100 triệu zen. Ví dụ thắng CC tầng 6 được tặng ngay 600 triệu zen3. Mở sự kiện thẻ bài Rummy: xem thêm tại đây. Bạn xếp bài đạt được điểm cao sẽ có cơ hội nhận được+ Quả sức mạnh/nhanh nhẹn/thể lực/năng lượng/Lãnh đạo + Bùa tăng 50%, 100% , 200% exp và 10% tỉ lệ rớt đồ+ Soul, Bless, vé Kalima, Wing 4 (có hạn dùng) ... và nhiều đồ giá trị khác4. Dành cho cụm HN: trong tháng 4/2020, nhân vật đ�...

02/04/2020
GamethuVN Sự kiện

Sự kiện Vua hỗn nguyên lâu Sự kiện Vua Hỗn Nguyên Lâu (áp dụng cho cả 3 cum HN, VQ, BV)1. Thời gian: từ ngày 1 đến ngày 8 hàng tháng. Bạn xem hướng dẫn : http://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=332. Riêng event tháng 4/2020: giải thưởng bổ sung là 10.000 bạc, trao cùng với 1 cánh cấp 4 full +15 (15 ngày)3. Phần thưởng cho sự kiện Chaos Castle hàng ngày từ 2-15/4 : thắng CC tầng X được tặng ngay X*100 triệu zen. Ví dụ thắng CC tầng 6 được tặng ngay 600 triệu zenGiải thường cơ bản VUA HỖN NGUYÊN LÂU là 1 cánh cấp 4 full +15 dùng trong 30 ngày, chi trao cho nhân vật chiến thắng vòng chung kết, nếu không ai còn lại ở vòng chung kết, sẽ không có ai được nhận giải. Trong mỗi lần tham gia, bạ...

01/04/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 12/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 18 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ Nothing, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 63 điểmDũng sĩ MADARA, chủng tộc Chúa Tể đạt được 57 điểmDũng sĩ TheHeaven, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 52 điểmDũng sĩ zThongLinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 44 điểmDũng sĩ JazzClub, chủng tộc Quyền Vương đạt được 42 điểmDũng sĩ Influenza, chủng tộc Phù Thủy đạt được 42 điểmDũng sĩ Pike, chủng tộc Chiến Binh đạt được 42 điểmDũng sĩ PeUtCongtu, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 27 điểmNgọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, c&aacu...

23/03/2020