Trang tin MU

 Client Download

Cập nhật bản vá lỗi v51

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 21/06/2015

- Hiện chúng tôi đã cập nhật bản vá lỗi v51, nhằm khắc phục một số vấn đề sau:

1. Sửa lỗi hiển thị: dòng của Sói tinh thủ, tên chỉ số bảng thông tin nhân vật "C"
2. Hỗ trợ hiển thị cột máu khi PK
3. Giảm bớt CPU
4. Cho phép gửi chìa khóa vàng, bạc vào hòm đồ.
5. Sửa lỗi ngọc thánh thể không ép được vào đồ thần.
 

- Các bạn cần thoát game để update.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn