Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì cụm máy chủ TL

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 25/06/2015

Thời gian bảo trì : 23:15 ngày 25.06.2015

Thời gian dự kiến hoàn tất: 23:45 cùng ngày.

Mọi số tính năng được sau bảo trì:

1. Áp dụng tính năng Google Authenticator. Chức năng lấy mã ưu tiên Google miễn phí và an toàn nhất.

Xem thêm hướng dẫn ở đây:

Trên Android OS: https://youtu.be/JyunpbAAV3A

Trên iOS: https://youtu.be/jbRrmJ1VJJY

Trên trình duyệt Web Chrome: https://youtu.be/UoLuxsDxbmQ

2. Tặng bùa cực khủng cho thành viên sử dụng Mã Google để đăng nhập vào Game

Áp dụng từ ngày: 26.06.2015 đến 04.07.2016

BÙA AURA: tăng sát thương PVP 25% và +2000 Lượng HP tối đa.

Tăng thời gian bùa tối đa 6 giờ / 1 lần đăng nhập.

3. Dự kiến áp dụng tính năng Block chat giữa các thành viên.

Thảo luận thêm: http://diendan.gamethuvn.net/threads/829648

Chúc anh em tham gia Game vui vẻ

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn