Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Phục Hưng ngày 1/7/2015

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 01/07/2015

- MU Phục Hưng sẽ tạm thời bảo trì vào lúc 23h30 tối ngày 1/7/2015, thời gian bảo trì: 15 phút nhằm thực hiện những thay đổi sau:

1. Sửa lỗi: lệnh /freemaster
2. Phân bổ lại quái vật tại bản đồ Vulcanus theo chuẩn webzen
3. Hiển thị tên đồ thần với màu mới
4. Hệ thống chống spam kênh Gens, Post
5. Sửa lỗi hiển thị giao diện tại windows 10.
 

- Mong các bạn chú ý để có thời gian tham gia phù hợp. Với các thành viên online tại bản đồ thường, bạn không cần phải thoát ra, hệ thống reConnect sẽ kết nối lại cho bạn.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn