Trang tin MU

 Client Download

Nâng cấp Linh Thạch Errtel

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 28/03/2020

Bạn có thể mua ngọc nguyên tốt giá 9900 ruby bằng shop RUBY trong game. Ngoài ra bạn có thể mua bằng cash theo cách sau:

1. Mở cashshop X trong game, tìm Thuốc Tăng Mệnh Lệnh

2. Chọn mua thuốc 1 ngày, ghi giá 5 cash >>> nhưng bạn sẽ phải trả 100 cash, khi sử dụng sẽ nhận được Nguyên Tố Cổ

3. Chọn mua thuốc 7 ngày, ghi giá 100 cash >>> nhưng bạn sẽ phải trả 150 cash, khi sử dụng sẽ nhận được Bùa Kết Hợp

4. Chọn mua thuốc 30 ngày, ghi giá 250 cash >>> nhưng bạn sẽ phải trả 50 cash, khi sử dụng sẽ nhận được Bùa May Mắn

5. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng thuôc tăng sức mạnh/nhanh nhẹn/thể lực/Năng Lượng/Mệnh Lệnh chưa hết hạn, bạn sẽ không thể mua được đồ hỗ trợ Errtel. Vui lòng dùng chức năng xoá cashshop trên quản lý account.

Việc mua đồ hỗ trợ sẽ được điều chỉnh rõ ràng, dễ hiểu trong bản nâng cấp tới. Mong anh em thông cảm

Anh em xem chi tiết hướng dẫn tại đây (áp dụng cho cả 3 cụm HN, VQ, BV)GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn