Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh ngày 15/6

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 14/06/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều ngày 15/6, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Tự động học lại tuyệt kỹ ruud khi vào nhân vật nếu sử dụng tính năng Tẩy master (Bạn cộng đủ điểm và master yêu cầu, sau đó vào lại nhân vật là được).
  2. Sửa lỗi tuyệt kỹ Tăng cường sát thương chí mạng của DL.
  3. Điều chỉnh trụ thuộc tính của sự kiện Acheron và Arca sẽ mạnh hơn.
  4. Sửa lỗi bảng C xem thông tin mở rộng hiển thị bị sai.
  5. Sửa lỗi thần mã không tăng sát thương nguyền rủa của SUM.
  6. Sửa lỗi báo thăng hạng linh thạch không hợp lệ.
  7. Điều chỉnh lại CTC sang tuần thứ 4 của tháng.
  8. Mở sự kiện xếp số MU Rummy.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn