Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh ngày 20/6

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 20/06/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều ngày 20/6, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Chuẩn bị cho sự kiện Công Thành Chiến.
  2. Áp dụng hệ thống giảm tỷ lệ rơi ngọc với những nhân vật đánh quái không đúng cấp, chi tiết xem tại: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=49
  3. Sửa lỗi master tuyệt kỹ sát thương chí mạng của DL không tăng tỷ lệ hoàn hảo cho nhân vật dòng phép thuật.
  4. Tăng số spot quái vật trên các bản đồ thuộc tính (x2 spot)

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn