Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (9/8)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 08/08/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 2 ngày 9/8, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  • Giảm 80% drop ngọc nếu lần reset gần nhất trên 30h.
  • Cho phép mua lại sách thuộc tính đã bán
  • Tăng máu pvp của ngựa ma
  • Khắc phục một số lỗi liên quan sách thuộc tính
  • Tăng giới hạn người chơi tại các máy chủ Non-PK
  • Khi sử dụng auto Z mà bị người khác PK trước sẽ tự động PK lại đối phương (Nếu đang trong nhóm thì cả nhóm sẽ cùng PK lại người đó)
  • Giảm 50% phần thưởng TOP PK.

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn