Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (18/9)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 15/09/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 16h00 chiều thứ 7 ngày 18/9, thời gian bảo trì: 90 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Sửa lỗi sai tầm đánh tuyệt kỹ Lưỡi hái tử thần (SUM).
  2. Khắc phục vấn đề lag đối với một số tuyệt kỹ khoảng cánh 8.
  3. Cho phép sử dụng các tuyệt kỹ buff ngay cả khi bị khựng.
  4. Nhân vật DW trong thời gian bị khựng sẽ không thể teleport, nếu đang teleport mà bị khựng sẽ lập tức hiện hình.
  5. Nâng cấp máy chủ tốt hơn.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn