Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (6/10)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 04/10/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 4 ngày 6/10, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Khi mở hộp ruud, quà bomb mà túi đồ bị đầy sẽ có thông báo rõ ràng là rương nào bị đầy dạng cửa sổ thay vì ghi tại khung chat.
  2. Từ cấp 375 master, giảm 50% mất master khi bị chết, từ master 4: giảm 75%.
  3. Sửa lỗi lợi dụng tính năng mua lại vật phẩm đã bán để tích nhiều hơn 10 vé Elena.
  4. Cập nhật sự kiện Lãnh địa bang hội.

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn