Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Vua hỗn nguyên lâu

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 01/04/2020

Sự kiện Vua Hỗn Nguyên Lâu (áp dụng cho cả 3 cum HN, VQ, BV)

1. Thời gian: từ ngày 1 đến ngày 8 hàng tháng. Bạn xem hướng dẫn : http://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=33

2. Riêng event tháng 4/2020: giải thưởng bổ sung là 10.000 bạc, trao cùng với 1 cánh cấp 4 full +15 (15 ngày)

3. Phần thưởng cho sự kiện Chaos Castle hàng ngày từ 2-15/4 : thắng CC tầng X được tặng ngay X*100 triệu zen. Ví dụ thắng CC tầng 6 được tặng ngay 600 triệu zen


Giải thường cơ bản VUA HỖN NGUYÊN LÂU là 1 cánh cấp 4 full +15 dùng trong 30 ngày, chi trao cho nhân vật chiến thắng vòng chung kết, nếu không ai còn lại ở vòng chung kết, sẽ không có ai được nhận giải. 

Trong mỗi lần tham gia, bạn có cơ hội nhận được từ 0-3 soul , 0 - 3 bless. 

Chiến thắng mỗi lần tham gia bạn có thể nhận được: đồ thần, ngọc sáng tạo, ngọc sinh mệnhGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn