Thông báo

 Client Download
  1. Tất cả
  2. GamethuVN
  3. Hà Nội
  4. Hà Nội 2
  5. Vương Mệnh
  6. Quyền Năng
Thông báo
Máy chủ Loại Tiêu đề Ngày đăng
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 40/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 10 đã kết thúc với kết quả 34283 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.22 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account EmOiLenPho ghi 225 điểm, được thưởng 1174 bạc và 500 lần resetAccount EmperorMU ghi 185 điểm, được thưởng 966 bạc và 400 lần resetAccount NangLucAC ghi 174 điểm, được thưởng 908 bạc và 300 lần resetAccount besstris ghi 168 điểm, được thưởng 877 bạc và 200 lần resetAccount ChiThanh ghi 131 điểm, đư�...

05/10/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 39/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 13 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ zMinhBeo1, chủng tộc Chúa Tể đạt được 64 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ GiotSau, chủng tộc Phù Thủy đạt được 63 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ BuomChua, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 57 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ NbLegend, chủng tộc Chiến Binh đạt được 56 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 51 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng s...

28/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 37/2020 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 37 với phần thưởng 40 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội:Angeline cấp độ : 144, tham gia 20 trận, nhận thưởng 268606 Ruud.XXXprince cấp độ : 143, tham gia 21 trận, nhận thưởng 266740 Ruud.ThienKieu cấp độ : 141, tham gia 20 trận, nhận thưởng 263010 Ruud.HoaHauVN cấp độ : 141, tham gia 20 trận, nhận thưởng 263010 Ruud.Annabella cấp độ : 112, tham gia 2 trận, nhận thưởng 208915 Ruud.GaiNgoanZ cấp độ : 139, tham gia 20 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.qoVIPop cấp độ : 139, tham gia 21 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.Olorin cấp độ : 139, tham gia 20 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.Sadi cấp độ : 139, tham gia 20 trận, nhận thưởng 259279 Ruud.0neKiller cấp độ : 137, tham gia 20 trận, nhận thưởng 255548 Ruud.ManhDaiKa cấp độ : 137, tham gia 20 trận, nhận thưởng 255548 Ruu...

21/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 37/2020 Kết quả đua guild tháng 9 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild DragonBZ vị trí số 3Guild ThanLong vị trí số 4Guild ALLINONE vị trí số 5Guild WhatLove vị trí số 6Guild GaRung vị trí số 7Guild CANABIS vị trí số 8Guild PowerVIP vị trí số 9Guild HaiDuong vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật Versace vị trí số 1 Gen VNhân vật TuanphapSu vị trí số 2 Gen DNhân vật Emilyo vị tr&i...

14/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 36/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 9 đã kết thúc với kết quả 33045 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.42 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account EmOiLenPho ghi 237 điểm, được thưởng 1285 bạc và 500 lần resetAccount 0981088890 ghi 172 điểm, được thưởng 932 bạc và 400 lần resetAccount EmperorMU ghi 162 điểm, được thưởng 878 bạc và 300 lần resetAccount vinhbgst2 ghi 154 điểm, được thưởng 835 bạc và 200 lần resetAccount cavebuss ghi 138 điểm, đư�...

07/09/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 34/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 14 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 63 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ GiotSau, chủng tộc Phù Thủy đạt được 59 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ DanChoiNB, chủng tộc Chúa Tể đạt được 57 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ BuomChua, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 52 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ Porsche, chủng tộc Chiến Binh đạt được 47 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng s�...

24/08/2020
Hà Nội Thông báo

Điều chỉnh hỗ trợ exp tân thủ Chúng tôi điều chỉnh hỗ trợ tân thủ như sau (áp dụng cho cụm Hà Nội):1. Nhân vật tân thủ được hỗ trợ exp Level:_ Huỷ bỏ chế độ 35% và 15% exp party._ Reset dưới 150 lần: được tăng 100% exp level_ Reset 150-300 lần: được tăng 50% exp level2. Bổ sung ưu đãi reset: được 35% exp Party trong vòng 4h kể từ thời điểm reset, 100% rớt zen trong vòng 2h, áp dụng cho mọi nhân vậtThời gian tặng không cộng dồn, reset lúc nào hưởng exp lúc đó3. Bạn vẫn được mua logo để được 35% exp party nếu bạn không có thời gian resetKhông cộng dồn thời gian và % exp với mục 2 (mục tặng exp khi reset)4. Chủng tộc Thương Thủ và Quyền Binh: được tăng 10% exp party, kéo dài đến hết ...

20/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 33/2020 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 20 với phần thưởng 40 triệu Ruud được chia như sau:Vương Quyền:ZzCOVIDzZ cấp độ : 117, tham gia 2 trận, nhận thưởng 365796 Ruud.NewStari cấp độ : 117, tham gia 1 trận, nhận thưởng 365796 Ruud.LiNhatXom cấp độ : 116, tham gia 2 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.TronVo cấp độ : 116, tham gia 2 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.BaDepTrai cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.SieuCoCa cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.BxCavaly cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 362670 Ruud.NgocBao999 cấp độ : 115, tham gia 1 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.NguaCaMat cấp độ : 115, tham gia 3 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.LaoLaPang cấp độ : 115, tham gia 1 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.Computer4 cấp độ : 115, tham gia 1 trận, nhận thưởng 359544 Ruud.Berlin ...

17/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 32/2020 Kết quả đua guild tháng 8 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild DragonBZ vị trí số 3Guild ThanLong vị trí số 4Guild HaiDuong vị trí số 5Guild WhatLove vị trí số 6Guild PowerVIP vị trí số 7Guild ANHVAEM vị trí số 8Guild Vodoi vị trí số 9Guild CANABIS vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):Nhân vật zMrBlack vị trí số 1 Gen VNhân vật VipPapa vị trí số 2 Gen VNhân vật Predat0r vị tr&iac...

10/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 31/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 8 đã kết thúc với kết quả 33270 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.38 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account boyss ghi 261 điểm, được thưởng 1404 bạc và 500 lần resetAccount hoana826 ghi 169 điểm, được thưởng 909 bạc và 400 lần resetAccount vinhbgst2 ghi 168 điểm, được thưởng 904 bạc và 300 lần resetAccount O00O ghi 163 điểm, được thưởng 877 bạc và 200 lần resetAccount Milonas ghi 156 điểm, được thưởng...

03/08/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 30/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 18 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ DanChoiNB, chủng tộc Chúa Tể đạt được 65 điểm, được tặng viên Sét tấn công hoàn hảoDũng sĩ TieuYenVy, chủng tộc Phù Thủy đạt được 58 điểm, được tặng viên Băng lực đánh skillDũng sĩ HienLove, chủng tộc Thương Thủ đạt được 51 điểm, được tặng viên Sét tỷ lệ tấn công chí mạngDũng sĩ LaViez, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 45 điểm, được tặng viên Nước giảm sát thươngDũng sĩ Emilyo, chủng tộc Chiến Binh đạt được 43 điểm, được tặng viên Lửa sát thương/levelDũng s...

26/07/2020
Hà Nội Sự kiện

Kết quả sự kiện tuần 29/2020 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 28 với phần thưởng 40 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội 20 triệu Ruud :Diamont cấp độ : 164, tham gia 1 trận, nhận thưởng 287567 Ruud.zMinhBeo1 cấp độ : 160, tham gia 2 trận, nhận thưởng 280553 Ruud.Empress cấp độ : 151, tham gia 1 trận, nhận thưởng 264772 Ruud.halQuaBuoi cấp độ : 146, tham gia 1 trận, nhận thưởng 256005 Ruud.zHungDaiKK cấp độ : 126, tham gia 2 trận, nhận thưởng 220935 Ruud.NgocDiep cấp độ : 122, tham gia 3 trận, nhận thưởng 213922 Ruud.SONY cấp độ : 122, tham gia 1 trận, nhận thưởng 213922 Ruud.Event cấp độ : 121, tham gia 4 trận, nhận thưởng 212168 Ruud.MsVuaSuTu cấp độ : 120, tham gia 2 trận, nhận thưởng 210415 Ruud.HoaHauVN cấp độ : 145, tham gia 21 trận, nhận thưởng 254251 Ruud.ZjokerZ cấp độ : 140, tham gia 23 trận, nhận...

20/07/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 28/2020 Kết quả đua guild tháng 7 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:Guild LegendMU vị trí số 1Guild NAMSACH vị trí số 2Guild ThanLong vị trí số 3Guild CANABIS vị trí số 4Guild PowerVIP vị trí số 5Guild VoDanh vị trí số 6Guild ClubGame vị trí số 7Guild DragonBZ vị trí số 8Guild BaDao vị trí số 9Guild TiPhu vị trí số 10Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu.10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo)HoaHauVN Gen VZeus Gen VVoTinh Gen VL3n0v0 Gen VVersace Gen DBuomChua Gen VzMrBlack Gen DMaxNhanh Gen DShinyou Gen DMsVuaSuTu Gen DChia Zen tặng ch�...

13/07/2020
Hà Nội Thông báo

Điều chỉnh Arena BQT MU xin thông báo điều chỉnh sự kiện Arena như sau: (áp dụng cho HN và VQ)1. Bổ sung thêm 15% thỏ, tập chung để thuận tiện cày Master.2. Thay đổi giờ sự kiện_ Ngày chủ nhật: 1h/lần, bắt đầu từ 1h30 đến 23h30_ Ngày thường: điều chỉnh thời gian phù hợp với thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh em.  Event có vào lúc 3h30, 5h30, 7h30, 9h30, 12h30, 17h30, 19h30 ,21h30, 22h30...

12/07/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 25/2020 Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 7 đã kết thúc với kết quả 32103 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.58 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):Account HoaMocLan ghi 272 điểm, được thưởng 1518 bạc và 500 lần resetAccount tuty ghi 211 điểm, được thưởng 1177 bạc và 400 lần resetAccount tamnam ghi 190 điểm, được thưởng 1060 bạc và 300 lần resetAccount LucKyBoy ghi 180 điểm, được thưởng 1004 bạc và 200 lần resetAccount hoacomay86 ghi 174 điểm, được th...

06/07/2020
Hà Nội Thông báo

Điều chỉnh phần thưởng đua GUILD Chúng tôi xin thông báo điều chỉnh phần thưởng đua GUILD như sau: Áp dụng từ tháng 7/2020, Nội dung phần thưởng: 1. Huỷ bỏ tính theo GEN, 10 Guild đạt số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc_ Guild đứng đầu : được phần thưởng 60.000 bạc + 1 cánh Chinh Phục Full +15_ Guild xếp thứ 2 : được phần thưởng 40.000 bạc + 1 cánh Chinh Phục Full +11_ Guild xếp thứ 3 : được phần thưởng 20.000 bạc + 1 cánh Chinh Phục Full +9_ Guild xếp thứ 4 : được phần thưởng 10.000 bạc_ Guild xếp thứ 5 : được phần thưởng 5000 bạc_ Guild xếp thứ 6 : được phần thưởng 5000 bạc_ Guild xếp thứ 7 : được phần thưởng 4000 bạc_ Guild xếp thứ 8 : được phần thưởng 4000 bạc_ Guild xếp thứ 9 : được phần thưởng 3000 bạc_ Guild xếp thứ 10 : được phần thưởng 3000 bạc...

04/07/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 26 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 20 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội 10 triệu Ruud :HungDaiKK cấp độ : 202, tham gia 3 trận, nhận thưởng 157911 Ruud.Emperor cấp độ : 188, tham gia 2 trận, nhận thưởng 146967 Ruud.Versace cấp độ : 168, tham gia 3 trận, nhận thưởng 131332 Ruud.NbLegend cấp độ : 168, tham gia 5 trận, nhận thưởng 131332 Ruud.DanChoiNB cấp độ : 166, tham gia 2 trận, nhận thưởng 129768 Ruud.Game cấp độ : 164, tham gia 1 trận, nhận thưởng 128205 Ruud.MADARA cấp độ : 160, tham gia 5 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.Nolan cấp độ : 160, tham gia 2 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.DontGame cấp độ : 160, tham gia 3 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.Zeus cấp độ : 158, tham gia 4 trận, nhận thưởng 123514 Ruud.HoaHauVN cấp độ : 154, tham gia 4 trận, nhận thưởng ...

29/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 25/2020 Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 17 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:Dũng sĩ zMinhBeo1, chủng tộc Chúa Tể đạt được 52 điểmDũng sĩ HuyMinh, chủng tộc Phù Thủy đạt được 51 điểmDũng sĩ Gainhay1, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 43 điểmDũng sĩ HienLove, chủng tộc Thương Thủ đạt được 37 điểmDũng sĩ FullIove, chủng tộc Quyền Vương đạt được 36 điểmDũng sĩ OBAMA, chủng tộc Chiến Binh đạt được 34 điểmDũng sĩ TENTOI3, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 32 điểmDũng sĩ lronlvlan, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 26 điểmNgọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, cá...

29/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 10 triệu Ruud được chia như sau:Cụm Hà Nội 5 triệu Ruud :DanChoiNB cấp độ : 208, tham gia 3 trận, nhận thưởng 86349 Ruud.Game cấp độ : 202, tham gia 1 trận, nhận thưởng 83858 Ruud.Nolan cấp độ : 201, tham gia 1 trận, nhận thưởng 83443 Ruud.NbLegend cấp độ : 201, tham gia 2 trận, nhận thưởng 83443 Ruud.Zeus cấp độ : 198, tham gia 2 trận, nhận thưởng 82197 Ruud.LionKingBG cấp độ : 177, tham gia 5 trận, nhận thưởng 73479 Ruud.zDemiGod cấp độ : 168, tham gia 2 trận, nhận thưởng 69743 Ruud.VoTinh cấp độ : 164, tham gia 3 trận, nhận thưởng 68082 Ruud.ATULA cấp độ : 155, tham gia 4 trận, nhận thưởng 64346 Ruud.TieuYenVy cấp độ : 153, tham gia 4 trận, nhận thưởng 63516 Ruud.ZeroStars cấp độ : 152, tham gia 4 trận, nhận thưởng 63101 Ruud.HienLove cấp độ : ...

22/06/2020
Hà Nội Sự kiện

Sự kiện võ đài đẫm máu 1. Các nhân vật sẽ thách đấu với nhau để tăng điểm và xếp hạng võ đài (dùng chức năng Thách Đấu - Dual trong game). Áp dụng cho Hà Nội và Vương Quyền2. Phần thưởng: X triệu Ruud/tuần được chia cho top 100. Mỗi người sẽ được số ruud tuỳ theo cấp độ võ đài của mình.Phần thưởng được tặng vào thứ 2 hàng tuần. Cấp độ được giữ nguyên vĩnh viễn, reset lại vào ngày 1/1 hàng năm_ 15/6 đến 21/6: phần thưởng 5 triệu Ruud/tuần_ 22/6 đến 5/7: phần thưởng 10 triệu Ruud/tuần_ Từ 6/7: phần thưởng 20 triệu Ruud/tuầnChi tiết:1. KHÔNG cần đăng ký, bạn chỉ cần tham gia thách đấu (chức năng DUAL trong game), hệ thống sẽ tự phân cấp và tính điểm. Nếu bạn tham gi...

17/06/2020